Vinco David
schrijver

Vragen en discussiepunten voor leesclubs en scholen


Als je het Achter het riet wilt bespreken, kunnen de volgende vragen en discussiepunten daarbij helpen: 

 1. Welke associatie roept de titel Achter het riet op?
 2. De ondertitel De waarachtige historie van Gabriël Crul, planter in Nederlands-Brazilië doet archaïsch aan. Welke associatie heb je daarbij?
 3. Hoe zou je Achter het riet typeren: een historische roman, een avonturenroman, een liefdesgeschiedenis of nog iets anders? Waarom?
 4. Het ene personage maakt meer persoonlijke ontwikkeling door dan het andere. Wat kun je zeggen van het karakter van Gabriël Crul/Mijnheer Gabriël, Frans, Vrouwe Cathelijne en Adelbertientje: zijn dit flat characters (het karakter is al vrij snel duidelijk en verandert niet) of round characters (het karakter onthult of ontwikkelt zich gaandeweg)?
 5. Welk thema zou het boek kunnen hebben?
 6. Wat is het motto van het boek? Waarom zou de schrijver voor dit motto hebben gekozen?
 7. Het verhaal kent twee verhaallijnen. Welke twee en waar komen deze bij elkaar?
 8. Vanuit welk perspectief (personale vertelsituatie, alwetende verteller of iets anders) wordt het verhaal verteld?
 9. In de relatie tussen Mijnheer Gabriël en Frans spelen macht en erotiek een rol. Hoe verhouden die zich tot elkaar?
 10. Hoe zou het aflopen met Frans en Adelbertientje?
 11. De roman speelt in de tijd van slavernij. Noem twee voorbeelden uit het boek waar de opvattingen over slavernij botsen. Welke verschillen zijn er tussen Niemandsverdriet (het platteland), Mauritsstad en Amsterdam? Kiest de verteller hierin partij? Welke   parallellen kun je trekken met het heden?
 12. Samen met de VOC (Verenigde Oost-Indische Compagnie) was de WIC (West-Indische Compagnie) een van de eerste multinationals ter wereld. Welke overeenkomsten zijn er met de multinationals van vandaag? Welke verschillen?
 13. Welke bevolkingsgroepen woonden in Nederlands-Brazilië? Wat waren hun godsdiensten?
 14. Heb je wel eens gerechten gegeten die in het boek voorkomen?